Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPraktyka studencka lub absolwencka w WPHI Ambasady RP w Madrycie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-27 09:25:52
hiszpania, spain

Istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktykę w Madrycie powinny spełniać następujące warunki:

Istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktykę w Madrycie powinny spełniać następujące warunki:

 

 

 

 

 

 

 • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 • w przypadku praktyki studenckiej – być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku istotnym z punktu widzenia WPHI tj.: ekonomia, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe lub prawo,
 • w przypadku praktyki absolwenckiej – być absolwentem studiów pierwszego, drugiego lub trzecia stopnia lub studiów, na kierunku istotnym z punktu widzenia WPHI tj.: ekonomia, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe lub prawo, a od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,
 • posiadać bardzo dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 • posiadać bardzo dobrą znajomość języka hiszpańskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 • posiadać dobrą znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point),
 • dostarczyć do WPHI pełną, wymaganą dokumentację, tj.:
  • CV ze zdjęciem,
  • wypełniony formularz aplikacyjny, zawierający niezbędne dane osobowe (plik do pobrania),
  • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta (praktyka studencka) lub dyplom ukończenia studiów (praktyka absolwencka),
  • dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na okres trwania praktyki (polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, zaświadczenie z uczelni, karta Euro 26, ISIC). Sugerujemy również uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA.
  • oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk (plik do pobrania)
  • oryginał oświadczenia o niekaralności (plik do pobrania),
  • zalecane jest przedstawienie dokumentów świadczących o poziomie znajomości języka hiszpańskiego,
  • w przypadku kandydatów z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej zalecane jest przedstawienie dokumentów świadczących o poziomie znajomości języka polskiego,
  • mile widziane będzie przedstawienie rekomendacji lub opinii z uczelni, sporządzonej przez opiekuna roku, promotora pracy magisterskiej lub dziekana.

WPHI nie pokrywa kosztów przejazdu, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki.

Praktyki są bezpłatne. Nie otrzymuje się za nie również żadnego wynagrodzenia. Uczestnicy praktyki otrzymują zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Skompletowaną dokumentację prosimy przysyłać na adres e-mail: madrid@trade.gov.pl co najmniej 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki.

Istnieje także możliwość przesłania oferty drogą pocztową na adres:

Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de Polonia en Madrid

Av. del Doctor Arce, 25

28002 Madrid

España

Kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki poinformowany zostanie o jej terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem praktyki.
Pliki do pobrania

formularzaplikacyjny-praktykastudenckaabsolwencka
doc | 75,5 KB
Pobierz
regulaminpraktyk-wphiwmadrycie
pdf | 140,4 KB
Pobierz
oswiadczenieoniekaralnosci
doc | 28 KB
Pobierz