Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Praktyka studencka lub absolwencka w WPHI Ambasady RP w Madrycie

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-27 09:25:52
  hiszpania, spain

  Istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktykę w Madrycie powinny spełniać następujące warunki:

  Istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktykę w Madrycie powinny spełniać następujące warunki:

   

   

   

   

   

   

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • w przypadku praktyki studenckiej – być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunku istotnym z punktu widzenia WPHI tj.: ekonomia, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe lub prawo,
  • w przypadku praktyki absolwenckiej – być absolwentem studiów pierwszego, drugiego lub trzecia stopnia lub studiów, na kierunku istotnym z punktu widzenia WPHI tj.: ekonomia, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe lub prawo, a od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,
  • posiadać bardzo dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
  • posiadać bardzo dobrą znajomość języka hiszpańskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
  • posiadać dobrą znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point),
  • dostarczyć do WPHI pełną, wymaganą dokumentację, tj.:
   • CV ze zdjęciem,
   • wypełniony formularz aplikacyjny, zawierający niezbędne dane osobowe (plik do pobrania),
   • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta (praktyka studencka) lub dyplom ukończenia studiów (praktyka absolwencka),
   • dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na okres trwania praktyki (polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, zaświadczenie z uczelni, karta Euro 26, ISIC). Sugerujemy również uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA.
   • oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk (plik do pobrania)
   • oryginał oświadczenia o niekaralności (plik do pobrania),
   • zalecane jest przedstawienie dokumentów świadczących o poziomie znajomości języka hiszpańskiego,
   • w przypadku kandydatów z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej zalecane jest przedstawienie dokumentów świadczących o poziomie znajomości języka polskiego,
   • mile widziane będzie przedstawienie rekomendacji lub opinii z uczelni, sporządzonej przez opiekuna roku, promotora pracy magisterskiej lub dziekana.

  WPHI nie pokrywa kosztów przejazdu, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwania praktyki.

  Praktyki są bezpłatne. Nie otrzymuje się za nie również żadnego wynagrodzenia. Uczestnicy praktyki otrzymują zaświadczenie o odbyciu praktyk.

  Skompletowaną dokumentację prosimy przysyłać na adres e-mail: madrid@trade.gov.pl co najmniej 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki.

  Istnieje także możliwość przesłania oferty drogą pocztową na adres:

  Departamento de Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de Polonia en Madrid

  Av. del Doctor Arce, 25

  28002 Madrid

  España

  Kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki poinformowany zostanie o jej terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem praktyki.
  Pliki do pobrania

  formularzaplikacyjny-praktykastudenckaabsolwencka
  doc | 75.5 KB
  Pobierz
  regulaminpraktyk-wphiwmadrycie
  pdf | 140.4 KB
  Pobierz
  oswiadczenieoniekaralnosci
  doc | 28 KB
  Pobierz