Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 16:27:07
hiszpania, zamówienia publiczne, przetargi

Ze względu na podział polityczno-administracyjny Hiszpanii, zdolność prawną do zawierania umów publicznych mają: rząd centralny, 17 rządów regionalnych, 50 samorządów prowincjonalnych oraz urzędy miejskie Madrytu i Barcelony.

 

 

System zlecania kontraktów publicznych w Hiszpanii reguluje ustawa 30/2007 z 30 października 2007 r. o kontraktach w sektorze publicznym (Ley de contratos del sector público hiszpański odpowiednik polskiego Prawa zamówień publicznych), dostosowaną do dyrektyw unijnych w tym zakresie.

Wszystkie ogłoszenia o przetargach w tym kraju publikowane są w Dzienniku Urzędowym BOE (Boletín de Estado) oraz w dziennikach urzędowych poszczególnych regionów (Boletines Regionales).

Dodatkowo hiszpański Dziennik Urzędowy BOE oferuje możliwość monitoringu zamieszczanych ogłoszeń o przetargach za pomocą usługi AlertaBOE, która jest bezpłatna. W przetargach mogą uczestniczyć hiszpańskie i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wykażą zdolność prawną, wypłacalność oraz potencjał zawodowy i techniczny, niezbędny do wykonania zamówienia. Zgodnie z tą zasadą, Hiszpania nie wprowadziła wobec polskich przedsiębiorców ograniczeń przy ubieganiu się o kontrakt publiczny. Nie jest więc konieczne tworzenie hiszpańskiej spółki czy otwarcia przedstawicielstwa w Hiszpanii, by wziąć udział w przetargu.

 

 

Przedsiębiorstwa hiszpańskie, by móc zawrzeć umowę z administracją publiczną na wykonanie robót bądź usług o wartości ponad 120 tys. 202,42 euro, muszą zostać zaklasyfikowane jako podmioty o dobrej kondycji finansowej i odpowiednim przygotowaniu technicznym. Klasyfikacją przedsiębiorstw zajmuje się Rada Konsultacyjna ds. umów publicznych (Junta consultiva de contratación administrativa).

Za pośrednictwem komisji klasyfikacyjnych, działających z polecenia rady i składających się z przedstawicieli administracji publicznych i najważniejszych organizacji przedsiębiorstw, prowadzi oficjalny rejestr przedsiębiorstw mogących brać udział w przetargach publicznych powyżej ustalonej kwoty.

W przypadku przedsiębiorstw niehiszpańskich pochodzących z krajów UE  wystarczy akredytacja przed właściwym organem kontraktującym, potwierdzająca wypłacalność i sprawność gospodarczą i techniczną. Akredytacja poświadcza także przedstawienie dokumentów potwierdzających wpisy do właściwych rejestrów zgodnie z wymogami prawnymi państwa, w którym znajduje się siedziba firmy. Jest także poświadczeniem deklaracji o poddaniu się jurysdykcji sądów i trybunałów hiszpańskich w sprawach mogących wyniknąć z zawartych umów.

W przetargu mogą startować również grupy wykonawców w formie konsorcjum, które zazwyczaj składają się z zagranicznych i lokalnych firm (unión temporal de empresas).

 

Procedury przetargowe

Zgodnie z hiszpańską ustawą o kontraktach w sektorze publicznym zamówienia mogą być udzielane w formie:

  • postępowania otwartego
  • postępowania ograniczonego
  • negocjacji z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia.

Postępowania otwarte i ograniczone mogą być przeprowadzone w drodze licytacji lub przetargu. Udzielenie zamówienia w formie negocjacji następuje jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie. W postępowaniu otwartym mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy, przedstawiając swoje oferty, natomiast w postępowaniu ograniczonym oferty mogą przedstawić tylko te podmioty, które zostały wcześniej wybrane przez zamawiającego. W trybie negocjacji, z uwagi na specyfikę zamówienia lub interes państwowy, rokowania są prowadzone z jednym lub kilkoma podmiotami, które zostały wybrane wcześniej przez zamawiającego.

 

Licytacja

Licytacja polega na udzieleniu zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę. Przedsiębiorstwo, które chce przystąpić do licytacji musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że posiada osobowość prawną i - jeśli jest to wymagane - przedłożyć informację o swoim potencjale technicznym, ekonomicznym i finansowym oraz dokonać wpłaty wadium. Podmioty inne niż hiszpańskie dodatkowo muszą przedłożyć deklarację poddania się jurysdykcji hiszpańskiej w razie ewentualnych zdarzeń, które będą miały wpływ na zamówienie.

 

Przetarg

Natomiast przetarg polega na udzieleniu zamówienia publicznego podmiotowi, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę cenę oraz inne kryteria określone w dokumentacji przetargowej (odpowiednik polskiej specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ). Podmiot, który chce  wziąć udział w przetargu lub jakimkolwiek innym trybie postępowania, zobowiązany jest do zapłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu.

Bez względu na wartość zamówienia, w przypadku postępowań otwartego i ograniczonego zamawiający jest zobowiązany do publikacji ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym BOE lub w regionalnych dziennikach urzędowych.

W przypadku zamówień publicznych udzielanych w formie negocjacji, ogłoszenia o nich publikowane są w BOE tylko wtedy, gdy wartość zamówienia osiąga próg, od którego istnieje obowiązek publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

 

Źródło: opracowanie z 2012 r. kancelarii prawnej ESTUDIO JURIDICO SERRANO INTERNACIONAL, c/Serrano 24, 3º dcha, 28001 Madrid oraz ul. Flory 9 lok 6, 00-586 Warszawa

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert