Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 14:03:16
hiszpania, prawo, gospodarka, spółki

Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw wspierają zakładanie nowych przedsiębiorstw oraz służą pomocą istniejącym już firmom.

Działania dotyczące wsparcia finansowego i pomocy merytorycznej dla przedsiębiorców opisane są w Planie Wsparcia dla Przedsiębiorców. Dofinansowania i kredyty na specjalnych warunkach skierowane są zarówno do obywateli Hiszpanii, jak mieszkańców pozostałych krajów UE.

Instytucją pośredniczącą w przyznawaniu dofinansowań i kredytów preferencyjnych jest Narodowe Przedsiębiorstwo Innowacyjne (ENISA www.enisa.es).

 

 

 

Dofinansowania i kredyty na specjalnych warunkach zawarte w Planie Wsparcia dla Przedsiębiorców

Linia kredytów preferencyjnych dla młodych przedsiębiorców – pomoc skierowana jest do młodych przedsiębiorców, zakładających nową spółkę. Kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie środków trwałych lub produkcyjnych, niezbędnych do rozwijania działalności.

Wymagania:

 • działalność gospodarcza musi być ustanowiona na terenie Hiszpanii
 • w momencie ubiegania się o kredyt, spółka nie może działać dłużej niż 24 miesiące
 • biznes plan musi zawierać aspekty innowacyjności, związane z produktem/usługą, sposobem produkcji, dystrybucji lub zarządzania itp.
 • firma musi mieścić się w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw
 • z pomocy finansowej wyłączone są branże finansowa i deweloperska

  Warunki finansowe udzielanej pomocy
 • maksymalna wartość kredytu: 50 tys. euro
 • wysokość stałej stopy procentowej (odsetki minimalne): roczny Euribor + 2,0 proc.
 • wysokość zmiennej stopy procentowej: zależna od rentowności przedsiębiorstwa
 • wysokość całkowitej stopy procentowej odsetek: stała stopa procentowa + zmienna stopa procentowa = 6 proc.
 • opłata wstępna: 0,5 proc.
 • termin spłaty kredytu: cztery lata
 • okres karencji: sześć miesięcy w odniesieniu do kwoty kredytu (nie do odsetek)
 • wiek właściciela firmy: do 35 lat
 • wkład własny w rozwój przedsiębiorstwa: co najmniej 15 proc. przyznanego kapitału (w formie pieniężnej lub rzeczowej)

Zgłoszenia przyjmują:

 • Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców (Asociaciones de Jóvenes Empresarios)
 • Kataloński Instytut Małych i Średnich przedsiębiorstw (PIMEC)
 • Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Innowacyjnych (CEEI)

 

Dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw już istniejących

Kredyty na preferencyjnych warunkach przeznaczone na przejęcie lub fuzje małych i średnich przedsiębiorstw udzielane są małym i średnim przedsiębiorstwom, które przewidują przejęcie lub fuzję z inną firmą należącą do tej kategorii. Firma powinna przedstawić instytucji pośredniczącej plan działania wraz z danymi finansowymi rentowności projektu i wykazaniem się doświadczeniem w danym sektorze. Z projektu wyłączone są branże finansowa i deweloperska.

 

Alternatywny parkiet giełdowy Newconnect

Kredyty na preferencyjnych warunkach (do 1,5 mln euro przy stopie procentowej 0 proc.) są udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom o niewielkim kapitale, które przygotowują się do wejścia na alternatywny parkiet giełdowy. Kredyt powinien być wykorzystany na pokrycie kosztów takiego przedsięwzięcia.

 

Dofinansowanie na rozwój innowacyjnych firm

 • Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw– są udzielane na specjalnych warunkach w wysokości od 100 tys. do 1,5 mln euro i przeznaczone dla firm, które zdecydują się na modernizację struktury produkcyjnej
 • Kredyty dla przedsiębiorstw poprawiających bazę technologiczną – skierowane są do firm, które przeznaczą je na ulepszenia technologiczne w zakresie produktów, procesów produkcyjnych lub usług
 • Kredyty współfinansowane przez Business Angels – dofinansowania udziela Narodowe Przedsiębiorstwo Innowacyjne we współpracy z Business Angels, prywatnymi inwestorami, którzy oprócz finansowania projektu o dużym potencjale i dużym ryzyku, wnoszą wkład w postaci wiedzy na temat danego sektora i uczestniczą w zarządzaniu firmą
 • Kredyty współfinansowane przez spółki venture capital (Capital Riesgo) – udzielane są spółkom zgłoszonym do Narodowego Przedsiębiorstwa Innowacyjnego przez firmy venture capital, zainteresowane ich projektami
 • Kredyty współfinansowane przez Agencje Rozwoju Regionalnego – udzielone są we współpracy z Agencjami Rozwoju Regionalnego, wspierającymi lokalne firmy

Linia kredytów d-diseño – to pożyczki na preferencyjnych warunkach, przeznaczone dla firm, dla których innowacyjne projekty są niezbędne w rozwoju proponowanych przez nie produktów lub usług.

 

 

Programy specjalne

 

Mikrokredyty dla kobiet zakładających firmę – program skierowany jest do kobiet, które prowadzą działalność gospodarczą lub spółkę od trzech lub pięć lat i mają trudności z otrzymaniem kredytu komercyjnego, m.in. ze względu na brak zabezpieczeń. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązana jest przedstawić instytucji pośredniczącej biznes plan swojego projektu.

 

Warunki finansowe udzielanej pomocy:

 

 • termin spłaty kredytu: pięć lat
 • maksymalna kwota kredytu: 25 tys. euro (do 95 proc. kosztów planowanego projektu),
 • wysokość stałej stopy procentowej: 4 proc.
 • okres karencji w spłacie: sześć miesięcy (opcjonalnie)
 • bez zabezpieczeń, bez prowizji

Instytucje pośredniczące:

 • Ministerstwo Zdrowia, Polityki Socjalnej i Równouprawnienia (www.migualdad.es)
 • Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu (www.mityc.es)
 • Hiszpańska Konfederacja Kas Oszczędności CECA (www.ceca.es)

Dodatkowe informacje oraz formularz można znaleźć na stronach internetowych:

 • www.bancomujer.org/qo_finan_ma.htm#microcreditos
 • www.migualdad.es

 

Kredyty specjalne dla przedsiębiorstw z branży lotniczej – dofinansowania przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw, produkujących lub świadczących usługi na potrzeby sektora lotniczego. Można uzyskać kredyt od 100 tys. do 1,5 mln euro

 

 

 

Program finansowania przedsiębiorstw gospodarki społecznej – finansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw i organizacji gospodarki społecznej (w tym spółdzielni pracy), które zajmują się wspieraniem przedsiębiorczości wśród ludzi wykluczonych z rynku pracy

 

Plan kontynuacji działalności przedsiębiorstw – w ramach tego planu kredyty na preferencyjnych warunkach udzielane są firmom zainteresowanym sprzedażą własnej spółki, a także przedsiębiorcom zainteresowanym rozpoczęciem działalności przez przejęcie firmy już funkcjonującej na rynku. Kwota kredytu może wynieść od 100 tys. euro do 1,5 mln euro, a okres kredytowania – dziewięć lat. Więcej informacji na temat tego dofinansowania można uzyskać na stronie:www.plancontinuidadempresarial.es/DescripcionPrograma.aspx.

Dodatkowe informacje na temat wszystkich zaprezentowanych dofinansowań można uzyskać na stronie internetowej: www.enisa.es/Financiacion_Enisa.aspx lub kontaktując się z instytucją pośredniczącą w udzielaniu tych kredytów: Narodowe Przedsiębiorstwo Innowacyjne (ENISA), Tel. +34 915 708 200, e-mail: enisa@enisa.es, www.enisa.es.

 

Dofinansowania przez inne instytucje państwowe

Mikrokredyty dla młodych przedsiębiorców, oferowane przez Instytut Młodzieży (Instituto de la Juventud INJUVE) i Microbank „La Caixa” – kredyty te kierowane są do młodych przedsiębiorców, zakładających działalność gospodarczą lub spółkę, którzy mają ograniczony dostęp do kredytów komercyjnych.

 

Warunki finansowe udzielanej pomocy:

 

 • termin spłaty kredytu: pięć lat
 • maksymalna wartość kredytu: 25 tys. euro (do 95 proc. kosztów planowanego projektu)
 • wysokość stałej stopy procentowej: 6 proc.
 • okres karencji w spłacie: sześć miesięcy (opcjonalnie)
 • bez prowizji.