Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPostępowanie upadłościowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 14:07:19
hiszpania, prawo, gospodarka, spółki

Hiszpański system prawny reguluje przebieg i skutki niewypłacalności osób fizycznych i prawnych w ramach działu zwanego „prawem konkursowym lub upadłościowym” (derecho concursal).

 

 

Podstawę prawną stanowi Ustawa 22/2003 z 9 lipca 2003 r. (Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal). Postępowanie upadłościowe wszczyna się, kiedy podmiot nim objęty jest niewypłacalny (nie jest w stanie regularnie spełniać swoich wymagalnych zobowiązań) lub przewiduje swoją niewypłacalność w przyszłości.

Z wnioskiem o ogłoszenie niewypłacalności może wystąpić dłużnik (wówczas jest to tzw. konkurs dobrowolny – concurso voluntario) lub wierzyciele dłużnika (tzw. konkurs konieczny – concurso necesario). Niewypłacalność ogłasza Sąd Handlowy (Juzgado de lo Mercantil). Od tego momentu wierzyciele mają miesiąc na poinformowanie administracji upadłościowej o długach, które wobec nich ma dana spółka.

Sąd powołuje administrację upadłościową, w skład której wchodzą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania upadłościowego (adwokat, audytor/ekonomista i przedstawiciel wierzycieli).

Sądowe ogłoszenie niewypłacalności nie wstrzymuje statutowej działalności spółki. W przypadku konkursu dobrowolnego dłużnik utrzymuje prawo do prowadzenia swoich spraw i zaciągania zobowiązań pod kontrolą administracji upadłościowej. W konkursie koniecznym owe uprawnienia dłużnika zostają zawieszone i przechodzą w ręce administracji.

W ciągu dwóch miesięcy od sądowego ogłoszenia niewypłacalności, administracja upadłościowa musi przedstawić raport (informe de la administración concursal), który zawiera m.in. listę wierzycieli i plan przyszłych działań i decyzji. Możliwe jest zawarcie ugody z wierzycielami, która podlega postanowieniom sądowym, tzn. akceptacji sądowej.

 

 

Najważniejszym etapem postępowania konkursowego jest doprowadzenie do zaspokojenia dłużników niewypłacalnego podmiotu. Możliwe jest to na dwa sposoby:

  1. zawarcie porozumienia (fase de convenio)
  2. lub likwidację (fase de liquidación).

Celem likwidacji jest doprowadzenie do wygaśnięcia spółki i zakończenia jej działalności. Natomiast porozumienie ma na celu ustalenie sposobu, w jaki zostaną zaspokojeni wierzyciele, aby spółka mogła kontynuować działalność. W ramach porozumienia możliwe jest zmniejszenie sumy poszczególnych zadłużeń lub przesuniecie daty ich spłaty.

1 stycznia 2012 r. w Hiszpanii weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego. Pozwala ona w większym zakresie na zawieranie porozumień z wierzycielami i znajdowanie sposobów dofinansowania bez konieczności uzyskania sądowej deklaracji niewypłacalności.

 

Źródło: Opracowanie z marca 2012 r. kancelarii prawnej Monereo Meyer Marinel-lo Abogados, Alfonso XII, 30, 5º, E-28014 Madrid

 

Wypisy z Głównego Rejestru Handlowego

Główny Rejestr Handlowy w Hiszpanii (Registro Mercantil Central) jest odpowiednikiem polskiego Krajowego Rejestru Spółek Handlowych. O wypis z rejestru dotyczący danej firmy hiszpańskiej, można wystąpić pisemnie lub on-line (opłatę uiszcza się wówczas kartą płatniczą). Opłaty wahają się od 1,80 do 3,30 euro w zależności od danych, które ma zawierać dokument.Dane do kontaktu:Registro Mercantil Central (Główny Rejestr Handlowy), c/Principe de Vergara, 94, 28006 Madryt, Tel. 34 902 88 44 42; 34 917 454 131, www.rmc.es

 

Regionalne Rejestry Handlowe

Istnieje również możliwość pisemnego wystąpienia o wypis z Regionalnego Rejestru Handlowego, odpowiedniego dla miejsca siedziby firmy. Procedura występowania o wypis może różnić się w zależności od regionu.

Wykaz Rejestrów Handlowych działających w poszczególnych regionach Hiszpanii znajduje się pod adresem: http://www.rmc.es/DireccionesMercantiles.aspx?lang=es.