Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - Autónomo

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 14:20:19
hiszpania, prawo, gospodarka, spółki

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej (Autónomo) w Hiszpanii trawa 1-2 dni.

 

 

Obywatel państwa członkowskiego UE, który chce prowadzić działalność gospodarczą lub założyć spółkę w Hiszpanii, musi najpierw uzyskać Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca – NIE oraz Numer Ubezpieczenia Społecznego – NSS, by móc rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca
Número de Identificación de Extranjeros (NIE)

NIE wystawia Komenda Główna Policji osobom, które przebywają na terytorium Hiszpanii z powodów zawodowych, zarobkowych lub społecznych. NIE można uzyskać także w Konsulacie Hiszpanii w Polsce (Konsulat Królestwa Hiszpanii w Warszawie, ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa, Tel. 22 583 40 00; e-mail: embesppl@mail.mae.es lub Konsulat Królestwa Hiszpanii w Gdańsku, ul. Podleśna 27, 80-255 Gdańsk, Tel. 58 341 48 33; e-mail: konsulat@profit-consult.com.pl) lub za pośrednictwem upoważnionych biur Dyrekcji Generalnej Policji w Hiszpanii.

Do uzyskania NIE konieczne są:

  • podanie o przyznanie numeru NIE – EX-15
  • dowód osobisty lub paszport ze zdjęciem
  • dokumenty uzasadniające powody ubiegania się o uzyskanie numeru NIE

Dodatkowe informacje dotyczące uzyskania numeru NIE można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej.

 

Numer Ubezpieczenia Społecznego
Número de Seguridad Social (NSS
)

Numer NSS uzyskuje się na podstawie wniosku o wpis do systemu ubezpieczeń społecznych – najczęściej wniosek składa się na Formularzu TA.1 (Afiliación a la Seguridad Social, asignación de número de seguridad social y variación de datos), ale istnieją też inne rodzaje formularzy, których wybór zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Lista formularzy dostępna jest na stronie internetowej Seguridad Social. Do wniosku trzeba załączyć kopię dokumentu tożsamości.

Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social), który ma swoje oddziały w każdym regionie Hiszpanii. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

Po uzyskaniu numerów NIE i NSS można złożyć wniosek o wpisanie na listę przedsiębiorców w Urzędzie Skarbowym. W tym celu należy wypełnić Formularz 037 (Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores) – to tzw. deklaracja o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Do deklaracji należy załączyć cztery kopie dokumentu identyfikacyjnego NIE.

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w ZUS (Seguridad Social). Rejestracji dokonuje się na Formularzu TA. 0521/1 (Solicitud simplificada de: alta, baja o variación de datos en el régimen especial de autónomos), który składa się w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Delegación de Seguridad Social).

Formularz TA. 0521/1 jest podstawowy, istnieje jednak kilka innych formularzy, których wybór zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Seguridad Social.

Jeśli spółka będzie zatrudniać pracowników musi być dodatkowo zarejestrowana jako płatnik ZUS (Formularza TA 6 – Solicitud de Inscripción en el Sistema de Seguridad Social).

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej działalności gospodarczej należy wypełnić również wniosek dodatkowy – o rozpoczęcie lub zaprzestanie działalności w systemie specjalnym ubezpieczenia społecznego pracowników prowadzących działalność na własny rachunek (Declaración de inicio o cese de actividades del régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos) – Modelo TA.0521

Każda firma zobowiązana jest założyć i zalegalizować tzw. Księgę Wizyt (Libro de visitas), w której odnotowywane są wizyty przedstawicieli Inspekcji Pracy. Dokument powinien być przechowywany przez pięć lat od momentu zakończenia jego wypełniania.

Księgę Wizyt można nabyć w oddziałach Inspekcji Pracy lub w wyspecjalizowanych księgarniach. Dokument powinien zawierać pieczątkę Inspekcji Pracy Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych lub dyrektora Regionalnej Inspekcji Pracy. Księgę Wizyt można też prowadzić w formie elektronicznej. Wymaga to uzyskania zgody Inspekcji Pracy.

 

 

Kolejna formalnością jest wypełnienie wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej w danym regionie (Comunicación de Apertura del Centro de trabajo o Reanudación de la Actividad).

Każdy region posiada własne formularze, które należy złożyć w odpowiednim oddziale urzędu miasta. Konieczne jest również wypełnienie wszystkich wymaganych wniosków dla danego rodzaju działalności gospodarczej w danym regionie autonomicznym.

W przypadku działalności wymagających dodatkowych zezwoleń konieczne jest uzyskanie w urzędzie miasta licencji na jej prowadzenie (Licencia municipal de apertura). Licencja konieczna jest np. w przypadku prowadzenia restauracji, sklepu, zakładu fryzjerskiego i lokali usługowych, sprzedaży alkoholu, obrotu energią i papierami wartościowymi.

Każdy region posiada własny wzór podania o licencję, który zazwyczaj znaleźć można na stronie danego urzędu miasta.

Za licencję należy wnieść opłatę, której wysokość jest zależna jest od rodzaju działalności gospodarczej i regionu, w którym będzie ona prowadzona. Na wydanie licencji – w zależności od regionu – można czekać nawet sześć miesięcy.

Jeśli przedsiębiorca ma zamiar świadczyć działalność usługową powinien też nabyć dokumenty reklamacyjne (Hojas de Reclamaciones) na wypadek, gdyby klienci chcieli złożyć reklamację. Zazwyczaj wydają je urzędy miast.