Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpecjalne spółki handlowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 15:32:50
hiszpania, prawo, gospodarka, spółki

W Hiszpanii można również utworzyć spółdzielnię, spółkę gwarancji wzajemnej, spółkę ryzyka kapitałowego oraz grupę zysku ekonomicznego.

Spółdzielnia
Sociedad cooperativa

Spółdzielnia składa się z minimum trzech członków i podlega specjalnym przepisom podatkowym, dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych. Nie ma wymogu minimum wkładu kapitałowego.

 

Spółka gwarancji wzajemnej
Sociedad de garantía recíproca

Prawo określa, że tego typu spółka powinna zrzeszać co najmniej 150 wspólników i posiadać minimalny kapitał w wysokości 1 mln 803 tys. 37 euro.

 

Spółka ryzyka kapitałowego
Sociedad de capital-riesgo

To spółka finansowa, której głównym celem jest czasowy udział w kapitale przedsiębiorstw nie finansowych i bez nieruchomości, które w momencie przejęcia udziałów nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych, ani na żadnym innym o podobnym charakterze w Unii Europejskiej. Minimalny kapitał zakładowy wynosi w tym przypadku 1200 euro.

 

 

 

Grupa zysku ekonomicznego
Agrupación de interés económico

To spółka non-profit, której celem jest poprawa innych interesów ekonomicznych swoich członków. Prawo nie określa minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki.

 

Spółka inwestycyjna
Sociedades de inversión mobiliaria

Spółka ta wymaga uzyskania zezwolenia administracyjnego. Konieczne jest także przedstawienie i zatwierdzenie projektu jej statutu oraz dokonanie wpisu do odpowiednich rejestrów.

Kapitał minimalny spółki określany jest w jej statucie.