Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOsoby fizyczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 15:35:43
hiszpania, prawo, gospodarka, spółki

Wspólną cechą wszystkich form działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w Hiszpanii jest to, że nie ma obowiązku wniesienia minimum kapitałowego i odprowadzany jest podatek dochodowy od osób fizycznych – IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Autónomo

Do założenia firmy w formie jednoosobowej działalności wystarczy jedna osoba. Indywidualny przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Nie ma też obowiązku wniesienia minimalnego wkładu kapitału.

 

Spółka cywilna
Sociedad civil

Powstaje na podstawie umowy cywilnoprawnej między wspólnikami, którzy zobowiązują się wnieść do spółki wkłady pieniężne, dobra lub pracę. Celem bezpośrednim spółki cywilnej jest działalność dochodowa.

Największą zaletą spółki cywilnej jest łatwość jej założenia. W przeciwieństwie do spółek handlowych, nie jest tu wymagane zachowanie formy aktu notarialnego (z wyjątkiem sytuacji, w której do spółki wnoszone są nieruchomości bądź prawa rzeczowe). Na spółce cywilnej nie ciąży też obowiązek wpisu do Rejestru Handlowego, do jej założenia nie jest wymagany minimalny kapitał początkowy. Wspólnicy w spółce cywilnej odprowadzają indywidualnie podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF), co zwalnia spółkę z obowiązku opłacania podatku od spółek (Impuesto de Sociedades).

Spółki cywilne nie posiadają własnej osobowości prawnej niezależnej od jej członków. Zyski i straty między wspólnikami rozdzielane są zgodnie z zawartą przez nich umową, a w razie braku takiego porozumienia, proporcjonalnie do wniesionych wkładów.

 

 

Mimo licznych zalet wynikających przede wszystkim z niewielkich formalności, które trzeba spełnić, aby założyć spółkę cywilną, ma ona istotną wadę: za zobowiązania spółki wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem, aktualnym i przyszłym. Niemniej ta forma prowadzenia działalności może być szczególnie atrakcyjna dla podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność na rynku, zwłaszcza jeśli są to niewielkie pomioty i nie dysponują kapitałem początkowym.

 

Wspólnota mienia
Comunidad de bienes

Powstaje na podstawie umowy zawartej między założycielami, dotyczącej wspólnej własności lub prawa. W przypadku wniesienia wkładu w postaci nieruchomości lub praw nabytych umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Tego rodzaju spółka nie posiada osobowości prawnej, a więc istnieje nieograniczona odpowiedzialność wspólników wobec osób trzecich. Prawo nie określa minimalnej wartości wkładu – może go stanowić dobro o dowolnym charakterze.