Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpecjalna Strefa Kanaryjska

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-11 15:48:38
hiszpania, podatki, vat, wyspy kanaryjskie

Specjalna Strefa Kanaryjska (Zona Especial Canarias) ma niskie podatki zatwierdzone przez Komisję Europejską. Wyspy Kanaryjskie to archipelag siedmiu dużych wysp i sześciu wysepek, stanowiących jeden z 17. regionów autonomicznych Hiszpanii.

Wyspy Kanaryjskie są regionem ultra peryferyjnym Unii Europejskiej. Niskie podatki w Specjalnej Strefie Kanaryjskiej (SSK) Komisja Europejska zatwierdziła w styczniu 2000 r. Ustanowiono je na podstawie Królewskiego Dekretu Ustawy 2/2000 z 23 czerwca 2000 r.

SSK powołano w celu promocji gospodarki i zapewnienia rozwoju społecznego archipelagu Wysp Kanaryjskich. Początkowo SSK miała obowiązywać do 31 grudnia 2008 r., ale kolejne Dekrety Królewskie 12/2006 z 29 grudnia 2006 r. i 1758/2007 z 28 grudnia 2007 r. przedłużyły okres korzystania z przywilejów fiskalnych w Strefie do 31 grudnia 2019 r. Okres ten może zostać ponownie przedłużony po uzyskaniu aprobaty Komisji Europejskiej.

 

System podatkowy w SKK

 

Podatek ogólny pośredni
Impuesto General Indirecto Canario

Zastępuje on podatek VAT na towary i świadczone usługi przez przedsiębiorstwa i grupy zawodowe oraz na import towarów. Podstawowa stawka wynosi 7 proc., przy czym może być również zastosowana stawka preferencyjna – 3 proc. Stawkę podstawową na tytoń ciemny zwiększono z 5 do 20 proc. Podatkowi nie podlegają towary z VAT nabyte w krajach unijnych przez podróżnych na stałe zamieszkałych na Wyspach Kanaryjskich.

 

Rezerwa na inwestycje na Kanarach
Reserva para las Inversiones en Canarias

To rodzaj ulgi podatkowej, który umożliwia obniżenie podstawy wymiaru podatku od przedsiębiorstw (aż do 90 proc. zysku). Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne i prawne pod warunkiem prowadzenia działalności na Wyspach Kanaryjskich.

 

Ulgi inwestycyjne

Mają zastosowanie wobec spółek i osób fizycznych z siedzibą fiskalną lub stałym pobytem na Wyspach Kanaryjskich. Działalność gospodarcza również powinna być prowadzona na Wyspach Kanaryjskich.

Możliwe do uzyskania są także ulgi w podatku od przekazywanego sądownie majątku. Dotyczą wyłącznie nowo powstających spółek z siedzibą na Wyspach pod warunkiem, że majątek będący przedmiotem przekazania, również znajduje się na Wyspach.

 

Strefy wolnocłowe

To wydzielone terytorialnie strefy wyłączone, przeznaczone do magazynowania, przerobu i dystrybucji towarów. Obowiązują w nich zwolnienia od wszelkich podatków i opłat celnych. Dotyczą one przedsiębiorstw, które importują lub eksportują część swoich towarów lub zajmują się handlem międzynarodowym. Strefa istnieje na wyspie Gran Canaria, a kolejna jest w trakcie tworzenia na wyspie Teneryfa.

 

Rejestr specjalny statków i przedsiębiorstw żeglugowych
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras

Dotyczy statków żeglugi handlowej i przedsiębiorstw żeglugowych z siedzibą lub stałym przedstawicielstwem na Kanarach.

 

Podatek od działalności gospodarczej
Impuesto sobre actividades económicas

Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona tylko na jednej wyspie, może być obniżony o 50 proc.

 

Podatki dotyczące spółek
Impuesto sobre sociedades

Jednostki w ramach SSK podlegają specjalnej 4-proc. stawce podatkowej obowiązującej w Hiszpanii (stawki podatkowe dotyczące spółek od 1 stycznia 2008 r. wynoszą w Hiszpanii od 25 proc. do 30 proc.).

Specjalna stawka 4-proc. jest naliczana w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (stworzonych miejsc pracy) i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w ramach SSK.

W Regionie Autonomicznym Wysp Kanaryjskich pobierane są także podatki od rejestracji pojazdów samochodowych oraz tzw. specjalny podatek paliwowy.

 

Źródło: http://www.zec.org strona internetowa Specjalnej Strefy Kanaryjskiej