Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpecjalna Strefa Kanaryjska

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Łukasz Chrzanowski | 2015-12-27 09:27:46
hiszpania, spain

Wyspy Kanaryjskie to archipelag złożony z siedmiu dużych wysp i sześciu wysepek stanowiących jeden z 17 regionów autonomicznych Hiszpanii. Wyspy Kanaryjskie są regionem ultra peryferyjnym Unii Europejskiej.

Wyspy Kanaryjskie to archipelag złożony z siedmiu dużych wysp i sześciu wysepek stanowiących jeden z 17 regionów autonomicznych Hiszpanii. Wyspy Kanaryjskie są regionem ultra peryferyjnym Unii Europejskiej.

Wyspy Kanaryjskie zamieszkuje ponad 2 mln mieszkańców. Posiadają one łagodny klimat (średnia roczna temperatura +22 C), doskonale rozwiniętą turystykę oraz co najistotniejsze z punktu widzenia gospodarki specjalny reżim ekonomiczno-podatkowy (hiszp. Régimen Económico y Fiscal de Canarias) stwarzający dogodne warunki dla inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej.

Tak zwana Specjalna Strefa Kanaryjska (SSK) (hiszp. Zona Especial Canarias - SSK) posiada niskie podatki zatwierdzone przez Komisję Europejską w styczniu 2000r. i ustanowione na podstawie Królewskiego Dekretu Ustawy 2/2000 z 23 czerwca 2000r. SSK powołano w celu promocji gospodarki i zapewnienia rozwoju społecznego archipelagu Wysp Kanaryjskich. Początkowo SSK miała obowiązywać do 31.12.2008r., niemniej kolejne Dekrety Królewskie 12/2006 z 29.12.2006r. i 1758/2007 z 28.12.2007r. (uszczegółowiający) przedłużyły okres korzystania z przywilejów fiskalnych w Strefie do 31.12.2019r. Okres ten może zostać ponownie przedłużony po uzyskaniu wcześniejszej aprobaty Komisji Europejskiej.

W ramach SKK obowiązują następujący system podatkowy:

1. Podatek ogólny pośredni (hiszp. Impuesto General Indirecto Canario). Zastępuje on podatek VAT na towary i świadczone usługi przez przedsiębiorstwa i grupy zawodowe oraz na import towarów. Podstawowa stawka podatkowa wynosi 7%, przy czym może być również zastosowana stawka preferencyjna w wysokości 3%. Stawkę podstawową na tytoń ciemny zwiększono z 5% do 20%. Podatkowi nie podlegają towary już nabyte w krajach unijnych wraz z VAT przez podróżnych mających stałe miejsce zamieszkania na Wyspach Kanaryjskich.

2. Rezerwa na inwestycje na Kanarach (hiszp. Reserva para las Inversiones en Canarias). W przypadku podejmowania inwestycji na Wyspach jest to rodzaj ulgi podatkowej, który umożliwia obniżenie podstawy wymiaru podatku od przedsiębiorstw (aż do 90% zysku). Mogą skorzystać z niej osoby fizyczne i prawne pod warunkiem prowadzenia działalności na Wyspach Kanaryjskich.

3. Ulgi inwestycyjne. Zmniejszenie całościowej kwoty po zastosowaniu ewentualnych odliczeń z tytułu unikania podwójnego opodatkowania i ewentualnych ulg. Mają zastosowanie wobec spółek oraz osób fizycznych z siedzibą fiskalną lub stałym pobytem na Wyspach Kanaryjskich. Działalność gospodarcza również powinna być prowadzona na Wyspach Kanaryjskich. Możliwe do uzyskania są również ulgi w podatku od przekazywanego sądownie majątku. Dotyczą one wyłącznie nowo powstających spółek z siedzibą na Wyspach pod warunkiem, że majątek będący przedmiotem przekazania również znajduje się na Wyspach. Jednostki wchodzące w skład SSK są zwolnione od tego podatku w następujących przypadkach:

  • Nabycie dóbr i praw w celu prowadzenia działalności jednostki SSK na terytorium geograficznym SSK,
  • Operacje dotyczące spółek dokonywane są przez jednostki SSK, nie w przypadku ich rozwiązania
  • Udokumentowane akta prawne związane z operacjami przeprowadzonymi przez te jednostki na terytorium geograficznym SSK

4. Strefy wolnocłowe. Są to wydzielone terytorialnie wyłączone przeznaczone do magazynowania, przerobu i dystrybucji towarów. Obowiązują tam zwolnienia od wszelkich podatków i opłat celnych. Dotyczą one przedsiębiorstw, które importują lub eksportują część swoich towarów lub zajmują się handlem międzynarodowym. Strefa istnieje na wyspie na Gran Canaria, natomiast kolejna jest w trakcie tworzenia na wyspie Teneryfa.

5. Rejestr specjalny statków i przedsiębiorstw żeglugowych (hiszp. Registro Especial de Buques y Empresas Navieras). Dotyczy statków żeglugi handlowej i przedsiębiorstw żeglugowych z siedzibą lub stałym przedstawicielstwem na Kanarach.

6. Podatek od działalności gospodarczej (hiszp. Impuesto sobre actividades económicas). Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona na jednej tylko wyspie może być obniżony 50%.

7. Podatki dotyczące spółek (hiszp. Impuesto sobre sociedades)

Jednostki w ramach SSK podlegają specjalnej 4% stawce podatkowej obowiązującej w Hiszpanii.

Stawki podatkowe dotyczące spółek stosowane w Hiszpanii od 1 stycznia 2008 wynoszą od 25% do 30%.

Specjalna 4% stawka jest naliczana w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (stworzonych miejsc pracy) i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w ramach SSK.

8. Umowy o podwójnym opodatkowaniu, dyrektywa firma macierzysta-filia i podatek dochodowy dla nie rezydentów (hiszp. Convenios de Doble Imposición, Directiva Matriz-Filial e Impuesto Sobre la Renta de No Residentes)

Wyspy Kanaryjskie należą do terytorium Hiszpanii i Unii Europejskiej:

  • Jednostki SSK mogą korzystać z umów zawartych przez Hiszpanię pozwalających uniknąć podwójnego opodatkowania.
  • Jednostki SSK mogą korzystać z dyrektywy UE firma macierzysta-filia, na podstawie której dochody uzyskane przez filię jednostki SSK przekazane firmom macierzystym z siedzibą w innym kraju nie są potrącane
  • Zgodnie z normatywą SSK stosuje się ulgi dotyczące dochodów uzyskanych przez rezydentów w krajach spoza UE, jeżeli dochody te pochodziły od jednostki SSK w wyniku działalności prowadzonej rzeczywiście w rejonie geograficznym SSK,

OSOBY FIZYCZNE: Dochody oraz inne przychody wynikające z przekazania własnego kapitału osobom trzecim a także dobra patrymonialne w postaci dóbr ruchomych uzyskanych bez konieczności stałego osiedlenia

OSOBY PRAWNE: Zyski przekazane przez spółki filie działające na terytorium Hiszpanii swoim firmom macierzystym.

Ulgi te nie będą stosowane w przypadku dochodów uzyskanych poprzez "raje podatkowe" oraz kiedy firma macierzysta ma swą siedzibę w "raju podatkowym"

Poza wspomnianymi podatkami, w Regionie Autonomicznym Wysp Kanaryjskich pobierane są podatki od rejestracji pojazdów samochodowych oraz tzw. specjalny podatek paliwowy.

Źródło: http://www.zec.org/ – strona internetowa Specjalnej Strefy Kanaryjskiej

Opracowano: kwiecień 2013 r.