Búsqueda Menú
A A A Alto contraste: A A

Exportaciones Portal de PromociónPrzewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"pl
Cuota Impresión Descargar PDF
Persona de contacto
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Descripción de la orden

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne czujniki ciśnienia celem opracowania zaleceń dotyczących kalibracji / wzorcowania manometrów stosowanych w laboratoriach oraz manometrów i czujników ciśnienia stosowanych w przemyśle na liniach produkcyjnych.
Przedmiotem współpracy byłoby wspólne opracowanie serii przedników podejmujących tematykę kalibracji manometrów tak, aby były one cennym źródłem informacji dla podmiotów stosujących pomiary ciśnienia w swoich organizacjach.
Przewodnik dotyczący pomiaru ciśnienia składałby się z następujących rozdziałów:
1. Budowa manometrów i elektronicznych czujników ciśnienia
2. Kalibracja czujników ciśnienia i manometrów
3. Pomiary ciśnienia na liniach produkcyjnych
4. Walidacja metod pomiaru ciśnienia
5. Naprawa i serwis czujników ciśnienia i manometrów


Información complementaria

Zapraszamy do kontaktu celem szczegółowego omówienia zasad współpracy.CPV


 • Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines
 • Derivados del petróleo, combustibles, electricidad y otras fuentes de energía
 • Productos de la minería, de metales de base y productos afines
 • Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
 • Maquinaria agrícola
 • Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos', 'iluminación
 • Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
 • Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
 • Maquinaria industrial
 • Estructuras y materiales de construcción', 'productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos eléctricos)
 • Servicios de enseñanza y formación
 • Servicios de salud y asistencia social
 • Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
Tipo de oferta
País
Poland
Fecha límite para la recepción de las ofertas
01.09.2022
Válida desde
03.04.2022
Ramas
Rolnictwo i leśnictwo, Przemysł obronny i zbrojeniowy, Pozostałe branże, Farmacja i biotechnologia, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Produkcja i przetwórstwo metali, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Produkcja mebli, Przetwórstwo spożywcze, Produkcja środków transportu, Budownictwo i architektura, Maszyny i urządzenia, Odzież, tekstylia, wyroby skórzane, Przemysł drzewny i papierniczy, Przemysł chemiczny i kosmetyczny,
El comprador extranjero
NO