Búsqueda Menú
A A A Alto contraste: A A

Exportaciones Portal de PromociónPrzewodniki "AUTOKLAWY SPOŻYWCZE"pl
Cuota Impresión Descargar PDF
Persona de contacto
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Descripción de la orden

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi autoklawy przemysłowe w zakresie opracowania przewodników i wytycznych dla branży spożywczej w zakresie technik przemysłowej pasteryzacji i sterylizacji żywności.

Przedmiotem współpracy byłoby wspólne opracowanie serii przedników podejmujących tematykę budowy autoklawów spożywczych, które byłyby cennym źródłem informacji dla firmy branży spożywczej na temat prowadzenia procesów termicznego utrwalania żywności.
Przewodnik dotyczący autoklawów spożywczych składałby się z następujących rozdziałów:
1. Budowa autoklawów spożywczych
2. Kalibracja czujników temperatury i ciśnienia będących na wyposażeniu autoklawu
3. Mapowanie rozkładu temperatur w autoklawie
4. Pomiary penetracji ciepła
5. Walidacja pasteryzacji
6. Walidacja sterylizacji
7. Uszczelki do autoklawów


Información complementaria

Zapraszamy do kontaktu celem szczegółowego omówienia zasad współpracy przy opracowywania przewodnika AUTOKLAWY SPOŻYWCZE.CPV


  • Productos de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y productos afines
  • Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
  • Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos', 'iluminación
  • Maquinaria industrial
  • Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas
  • Servicios de enseñanza y formación
Tipo de oferta
País
Poland
Fecha límite para la recepción de las ofertas
01.09.2022
Válida desde
03.04.2022
Ramas
Farmacja i biotechnologia, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Aparatura pomiarowa i zegarki, Mięso, Biotechnologia, Warzywa i owoce, Pozostałe produkty spożywcze, Wyroby z warzyw i owoców, Słodycze, Przetwórstwo spożywcze, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, Doradztwo/consulting/edukacja, Wyroby z mięsa i ryb, Wyroby zbożowe, piekarske i mączne, Przemysł farmaceutyczny,
Moneda
El comprador extranjero
NO

Otras ofertas y licitaciones

Przewodnik KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMPERATURY


Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi czujniki temperatury (PT100, PT1000, rejestratory temperatury) i inne czujniki temperatury celem opracowania zaleceń dotyczących kalibracji / wzorcowania termometrów rezystancyjnych i termopar typu T i K stosowanych w ...

Otros sitios posibles: Zdrowie i medycyna,Doradztwo/consulting/edukacja,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
Fecha:03.04.2022 -30.09.2022  

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"


Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne czujniki ciśnienia celem opracowania zaleceń dotyczących kalibracji / wzorcowania manometrów stosowanych w laboratoriach oraz manometrów i czujników ciśnienia stosowanych w przemyśle na liniach produkc...

Otros sitios posibles: Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe branże,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Przetwórstwo spożywcze,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
Fecha:03.04.2022 -01.09.2022  

Ver más ofertas